Ägare & framtid          Vd-ord

Vd-ord  

Det har nu gått ett tag sedan jag och Richard sålde aktierna i CMW till de nya ägarna Teqnion. Det har varit en mycket intressant tid då jag haft glädjen att på lite närmare håll stifta bekantskap med de nya ägarnas ledning. Deras possitiva tankesätt och sunda värderingar med personalen i centrum, får mig stundtals att le och känna glädje.

     Vi tror och investerar för framtiden, och för att möta den hårdnande konkurrens som finns runt omkring oss. En förutsättning för att få vara med och spela i den högsta serien är att vi producerar detaljer på ett effektivt, kvalitativt och rationellt sätt.
     Det ställer höga krav på oss alla och jag ser oss likt en kedja, där vi alla är beroende av varandra kunderleverantörer, kommun/skola, banker och övriga samarbetspartners.
     För att få ett bra samarbete och stärka relationerna i mellan oss alla, tror i alla fall jag på långsiktiga och nära affärsförhållanden i alla led.

Vi bor och verkar i en otroligt fin och fantastisk miljö. Närheten till naturen, skärgården och en lugn och fin boendemiljö, ger en otrolig livskvalitet och bidrar givetvis till att vi oftast går till jobbet med ett leende på läpparna. Vi på CMW vill att även att Du ska uppleva detta, så välkommen och hälsa på oss när Du vill.

Christer Hultgren
Verkställande direktör

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB