Vår kärnkompetens är femfaldig där skärande bearbetning av små serier står i fokus.

Produktion          Maskinpark          Lösningar          Referenser

Fem fokusområden i vår kärnkompetens

Kvalificerad skärande bearbetning av komplexa detaljer. I huvudsak utförs bearbetningen i CNC-maskiner och vidareförädlas genom bland annat montering.


Vi tar ett helhetsansvar för produkterna. Det inkluderar materialinköp, ytbehandling och värmebehandling.

Vår styrka är tillverkning i små till medelstora seriestorlekar (1-500 st) som genererar ett högt förädlingsvärde.


Vi har egen konstruktion och tillverkning av verktyg samt fixturer.

En av våra fem kärnkompetenser är tillverkning av detaljer med höga krav på toleranser och ”finish”.

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB