Maskinpark       Lösningar       Referenser

Produktion

CMW står för kvalitet, flexibilitet och ett högt tekniskt kunnande

Vår styrka är att producera kvalitativt riktiga produkter som motsvarar våra kunders höga förväntningar. Det inkluderar leveranser med mycket hög servicegrad.

För att lyckas med detta jobbar vi med två grundstenar:

  • Långsiktiga investeringar, utbildningar och förbättringsforum där Lean är vår ledstjärna.

  • Mycket duktiga och erfarna medarbetare som jobbar med moderna och effektiva produktionsmaskiner.

Tillsammans borgar dessa två grundstenar för kvalitet, flexibilitet och högt tekniskt kunnande inom vår kärnkompetens:

  • Kvalificerad skärande bearbetning av komplexa detaljer

  • Vidareförädling i form av montering

  • Producera små till medelstora seriestorlekar (1-500)

  • Höga krav på toleranser och ”finish” med helhetsansvar

Vi är inte ensamma. Många företag med lite självaktning följer principerna i Lean Production. CMW är med stolthet ett levande bevis för att industrin äntligen har hittat en förbättringsmodell som fungerar i praktiken och verkligen skapar mer värde för slutkunden.

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB