Ägare & framtid          Vd-ord

Kvalitet & miljö

För att vara en framgångsrik och en långsiktig produktionspartner måste vi ställa mycket höga krav på oss själva.

CMWs kvalitet- och miljöledningssystems syfte är att verksamheten och levererade produkter uppfyller kundernas krav och uttalade förväntningar.

CMW är certifierade enligt kvalitetssystem ISO 9001-2015 och miljöledningssystem ISO 14001-2015.

Klicka för att se certifikat.

ISO 14001-2015-1.pdf

ISO 9001-2015-1.pdf

Klicka för att läsa vår Kvalitet och Miljöplicy

Kvalitetspolicy

Miljpolicy

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB