Vi ställer lika höga krav på våra underleverantörer som vi ställer på oss själva.

Vårt mål:
Gemensam
konkurrenskraft

tillsammans starka

Tillsammans med våra underleverantörer skapar vi en gemensam konkurrenskraft som i slutändan gynnar såväl leverantören, CMW och våra kunder.

säkrad kvalitet

Vi kräver att våra underleverantörer utvecklar sina kvalitetssystem så att ställda krav uppfylls. Kundtillfredsställelsen är primär vid upprättande och uppföljning av kvalitetsmål.

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB