Bildbeskrivning
vd Christer Hultgren

Vd-ord

Det är nu tio år sedan jag och Richard förvärvade denna verksamhet. Det har varit tio mycket intressanta, händelserika och även framgångsrika år, får man väl säga. Även om vi stundtals har haft ”tuffa” perioder, så har vi ändå knutit näven i fickan, insupit vår bygds härliga fägring, spottat i nävarna och sett framåt.

     Vi tror och investerar för framtiden, och för att möta den hårdnande konkurrens som finns runt omkring oss. En förutsättning för att få vara med och spela i den högsta serien är att vi producerar detaljer på ett effektivt, kvalitativt och rationellt sätt.

     Det ställer höga krav på oss alla och jag ser oss likt en kedja, där vi alla är beroende av varandra kunder, leverantörer, kommun/skola, banker och övriga samarbetspartners.

     För att få ett bra samarbete och stärka relationerna i mellan oss alla, tror i alla fall jag på långsiktiga och nära affärsförhållanden i alla led.

 

Vi bor och verkar i en otroligt fin och fantastisk miljö. Närheten till naturen, skärgården och en lugn och fin boendemiljö, ger en otrolig livskvalitet och bidrar givetvis till att vi oftast går till jobbet med ett leende på läpparna. Vi på CMW vill att även att Du ska uppleva detta, så välkommen och hälsa på oss när Du vill.

 

Christer Hultgren

Verkställande direktör