Bildbeskrivning

Ägare & framtid          VD-ord

Kvalitet & miljö

För att vara en framgångsrik och en långsiktig produktionspartner måste vi ställa mycket höga krav på oss själva.


CMWs kvalitet- och miljöledningssystems syfte är att verksamheten och levererade produkter uppfyller kundernas krav och uttalade förväntningar.


CMW är certifierade enligt kvalitetssystem ISO 9001-2015 och miljöledningssystem ISO 14001-2015.

Klicka för att se certifikat.

ISO 14001-2015 Sv.pdf
---
ISO 9001-2015 Sv.pdf
---

Klicka för att läsa vår Kvalitet och Miljöplicy

Kvalitetspolicy
Miljpolicy