Bild

Produktion          Maskinpark          Lösningar          Referenser

Fem fokusområden i vår kärnkompetens

Kvalificerad skärande bearbetning av komplexa detaljer. I huvudsak utförs bearbetningen i CNC-maskiner och vidareförädlas genom bland annat montering.

Vår styrka är tillverkning i små till medelstora seriestorlekar (1-500 st) som genererar ett högt förädlingsvärde.

En av våra fem kärnkompetenser är tillverkning av detaljer med höga krav på toleranser och ”finish”.

Vi tar ett helhetsansvar för produkterna. Det inkluderar materialinköp, ytbehandling och värmebehandling.

Vi har egen konstruktion och tillverkning av verktyg samt fixturer.